سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان

فرم سفارش بیمه نامه

این بیمه با هدف برقراري تأمين حرفه اي مهندسيني كه عضو سازمان نظام مهندسي در تهران و ساير استان هاي كشور بوده و داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند ، بيمه نامه مسئوليت ياد شده را صادر مي نمايد. براساس اين بيمه نامه ، مسئوليت حرفه اي مهندسين واجد شرايط ياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختمان مطابق قوانين بيمه مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمان ، اشخاص ثالث (همسايگان ، عابرين) و كاركنان اجرايي پروژه هاي ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد. تعهدات بيمه براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و خسارت مالي مطابق پوشش موردنظر مهندس طراح و محاسب و ناظر خواهد بود.

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.