سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان

براساس اين نوع بيمه ، خسارت هاي بدني ناشي از تخلفات يا سهل انگاري كارفرما كه براي كاركنان در حين كار به وجود مي آيد تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.
خسارت هايي مانند هزينه هاي پزشكي ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري و نيز مسئوليت در قبال سازمان تأمين اجتماعي مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.