سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

فرم سفارش بیمه نامه

انسان نيازمند پشتوانه ای مطمئن و هميشگی است تا بتواند با آثار مخرب حوادث و بلايای طبيعی مقابله کرده و خسارت های بوجود آمده را جبران نمايد. آتش سوزی، سيل، زلزله، طوفان و... از جمله بلاياي طبيعي هستند که حتی درصورت مراقبت کامل حاصل يک عمر تلاش و کوشش انسان را از بين برده و آسايش و آرامش او را سلب می نمايد. بيمه با ارائه پوشش های مناسب بيمه ای می تواند آرامش خاطر هموطنان ارجمند را فراهم آورد و با جبران زيان های وارده شرايط متعادلی را براي زيانديدگان ايجاد نمود.

 قرارداد بيمه آتش سوزی و محتوای آن

قرارداد بيمه آتش سوزی توافقی است بين بيمه گذار و بيمه گر که به صورت بيمه نامه متجلی مي گردد . در این بيمه کليه اموال منقول و غيرمنقول واحدهای مسکونی، خدماتی، صنعتی، غيرصنعتی، انبارها و کارگاه ها و ... تحت پوشش بيمه آتش سوزی و خطرات تبعی (اضافی) قرار می گیرند.

قرارداد بیمه آتش سوزی می بایست حاوی اطلاعات زبر باشد :
- نام شرکت بیمه
- عنوان بیمه نامه آتش سوزی
- خطرهای مورد پوشش
- اموال بیمه شده
- مبلغ مورد بیمه
- حق بیمه
- مدت قرارداد
- تعهدات

انواع بيمه آتش سوزی :
الف- بيمه نامه با شرايط جايگزين

تورم و افزايش قيمت ها موجب گرديده است تا قيمت ساختمان ها و ماشين آلات واحدهای صنعتی به طور روزافزون افزايش يابد. بدين ترتيب بيمه گذارانی که ساختمان و ماشين آلات آنها در اثر آتش سوزی از بين برود قادر نخواهند بود با دريافت خسارت، ساختمان ها و ماشين آلات را بازسازی و جايگزين نمايند. شرکت بيمه در قالب بيمه با شرايط جايگزين واحدهای صنعتی هنگام بروز خسارت احتمالی، زيان وارد شده را به صورت ارزش جايگزين پرداخت خواهد نمود.


ب- بيمه نامه با شرايط فرست لاس (
First Loss)

در مواردي که امکان از بين رفتن کل مورد بيمه بر اثر تحقق خطر تحت پوشش بيمه نامه وجود ندارد، يعنی اموال بيمه شده در سطح نسبتاً وسيع پراکنده می باشد (پراکندگی ريسک) در صورت وقوع حادثه احتمالی ، بخشی از اموال مورد بيمه دچار خسارت می گردد، در اين گونه موارد در صورت تمايل بيمه گذار ، بيمه نامه به صورت فرست لاس صادر می گردد.
در اين موارد شرکت بيمه با انجام بازديدهای فنی و تفکيک ريسک ، ضمن هماهنگی با بيمه گذار خسارت هاي احتمالي را محاسبه نموده و براساس آن بيمه نامه متناسب را طراحی خواهد کرد.

ج- بيمه نامه مازاد خسارت معين با بيمه نامه Excess

سازمان ها و موسسات صنعتی و تجاری بزرگ که از قدرت مالی قابل توجهی برخوردار هستند، ممکن است در بررسی های خود به اين نتيجه برسند که می توانند بخشی از خسارات را جبران نموده و در مقابل حق بيمه کمتری پرداخت نمايند.
شرکت بيمه ضمن هماهنگی با اين موسسات و شرکت ها، خسارت قابل تحمل توسط شرکت يا موسسه را براساس تجارب موجود در شرکت يا موسسه و با کمک کارشناسان فنی و مالی تعيين و برهمين اساس اقدام به طراحی بيمه نامه مازاد خسارت معين (Excess) می نمايد.

د- بيمه نامه با سرمايه متغير (شناور)

اين بيمه نامه معمولاً برای موجودی انبار ها با توجه به نوسان موجودی صادر می گردد. طبق اين بيمه نامه ، بيمه گذار تعهد می نمايد موجودی انبار را در پايان هر ماه براساس اسناد و مدارک موجود به بيمه گر اعلام نمايد. در اين روش ، حق بيمه براساس ميانگين سرمايه اظهارنامه های ارسالی بيمه گذار تعيين می گردد.

تنوع بیمه های اتش سوزی

- بيمه آتش سوزی واحدهای مسکونی (ساختمان و موجودی)
- بيمه گروهی مجتمع های مسکونی با تخفيف گروهی برای مجتمع هايي با بيش از 15 واحد
- بيمه واحدهای مسکونی طرح فراگير (دفترچه ای) با پوشش اضافی سيل،طوفان،زلزله و سرقت اموال و اثاثيه
- بيمه واحدهای صنعتی
- بيمه واحدهای غیر صنعتی
- بيمه کارگاهی
- بيمه نفت، گاز و پتروشيمی – نيروگاه های برق و انرژي
- بيمه واحدهای درمانی، رفاهی و خدماتی

خطرات مورد تعهد در بيمه آتش سوزی
خطرات تحت پوشش در بيمه های آتش سوزی به دو بخش خطرات اصلي و خطرات اضافي تقسيم می شود:


الف- خطرات اصلی
Risks Covered
خسارت ناشي از آتش سوزی، صاعقه و انفجار
خسارات و هزينه های ناشی از اقدامات لازم به منظور جلوگيری از توسعه خسارت
هزينه های ناشی از انتقال مورد بيمه به منظور نجات از خطر

ب- خطرات اضافی (تبعی)
Extra Perils
با دريافت حق بيمه اضافی،متناسب بانوع پوشش مورد نياز،خطرات مشروحه ذيل تحت پوشش بيمه ای قرار می گيرند :
- سيل، طغيان آب رودخانه و دريا
- زلزله
- نشست، ريزش و رانش زمين
- طوفان ، تندباد و گردباد
- سقوط بهمن
- سقوط هواپيما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات آن
- برخورد اجسام خارجی به ساختمان
- ترکيدگی لوله هاي آب و فاضلاب
- سرقت با شکست حرز
- شکست شيشه
- انفجار ظروف تحت فشار
- شورش ، بلوا ، اغتشاش و آشوب
- ضايعات ناشی از باران و ذوب برف
- برداشت ضايعات و پاكسازي مورد بيمه

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.