سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بیمه مهندسی

اصولاً خسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني را در طول مدت بيمه جبران مي نمايد. بيمه هاي مهندسي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند يك گروه براي دوره ساخت كه اين بيمه ها تمام خطر هستند و گروه ديگر براي زمان بهره برداري صادر مي شوند كه تمام خطر نيستند. در بيمه هاي تمام خطر مورد بيمه در مقابل كليه خطراتي كه در اثر حادثه بوجود بيايد و همچنين براي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث پوشش دارند و نيازي به قيد كردن عناوين خطرات تحت پوشش نيست، بلكه فقط استثنائات ذكر مي شوند. دربيمه هاي غير تمام خطر اولاً مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث بيمه نيستند و ثانياً بايد خطرات تحت پوشش به صراحت قيد شوند.

الف) بیمه های دوره عملیات ساخت :
1- بیمه تمام خطر مقاطعه کاران (پیمانکاران)
2- بیمه تمام خطر نصب
3- بیمه ماشین آلات پيمانكاري

ب) بیمه های دوره بهره برداری :
1- بیمه شکست ماشین آلات
2- بیمه سازه های تکمیل شده
3- بیمه بویلر ومخازن تحت فشار
4- بیمه فساد کالا در سردخانه ها
5-بیمه تجهیزات الکترونیکی
6- بیمه عدم النفع،ناشی ازشکست ماشین آلات

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.