سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بیمه کیفیت ساختمان

در قوانین هامورابی با پیشینه ای 3500 ساله که از پادشاه بابل به یادگار مانده، آمده است : " اگر در نتیجه ریزش خانه ای مالک آن فوت کند، سازنده آن را می توان به مرگ محکوم کرد . چنانچه محتویات منزل از بین برود وی باید هر آنچه را که تخریب شده است بازسازی نماید و در صورتی که به علت نداشتن استحکام لازم ساختمان فروبریزد با خرج خود باید آن را باز بسازد. " در طول تاریخ سازندگان بناهای مسکونی همواره این مسئولیت را داشته اند که پاسخگوی ساخت و ساز خود باشند. این در حالی است که ساخت و سازها، خود در معرض نوآوری های بسیار بوده و مهندسین معمار و سایر افراد دخیل در آن همواره برای پاسخگویی به نیازهای جامعه به راه حل های مبتکرانه تر و استفاده از مواد مصرفی جدیدتر متوسل می شوند. در عین حال ساخت یک بنای جدید محصول حضور تعداد زیادی از کسب و کارهای متفاوت است که در هریک معمولا از کارگرانی استفاده می شود که حالت فصلی داشته و از مهارتهای زیادی برخوردار نیستند. مجموعه نکات فوق این نکته را به ما گوشزد می کند که در صنعت ساختمان سازی نمی توان انتظار عملکرد کامل و بدون نقص را داشت. اگر پیمانکار و سازنده بنا تمامی منابع مورد نیاز برای انجام کار را به بهترین شکل ممکن در خدمت گرفته باشد هنوز احتمال ساخت بدون خطا وجود ندارد. مضافاً اینکه کنترل کیفیت مصالح به دلیل تنوع تولید و توزیع و حتی نگهداری آن و بعضاً ترکیب مصالح با یکدیگر، ممکن است همچنان رضایت مجری و استفاده کننده را حاصل ننماید که در این صورت احتمال ریسک از نظر آسیب و تخریب وجود خواهد داشت. علی رغم واقعیت های فوق موضوع کیفیت ساخت و سازه های مسکونی، اداری و تجاری و فرآیندی که در این ساخت و سازها طی می شود به طور روزافزونی مورد توجه و تاکید قرار دارد و پذیرش مسئولیت در قبال خدمات حرفه ای ارائه شده در طی این فرآیند به امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. به نظر می رسد که گردش کار موجود، مسئولیت ها را بیشتر متوجه گروه های خاص ساخته است. ولیکن در عمل، این روش تکافوی خواسته ها و نیازهای صنعت ساخت و ساز را نمی نماید. در این حوزه نیز همانند سایر نظامات تولید برای تکمیل چرخه طرح ، اجرا و مسئولیت در قبال تولید نهایی وارد کردن عنصر دیگری بنام بیمه، ضروری بنظر می رسد و بدین وسیله می توان آخرین مرحله از انتقال ریسک در زنجیره ساخت و سازها را تکمیل کرد. با اتمام ساخت که در اغلب موارد می تواند با تغییر مالکیت همراه باشد ریسکهای جدیدی رخ می نماید که ریشه در چگونگی اداره ریسک های دوران ساخت دارند. در این دوران بهره برداران نهایی از بناهای ساخته شده در معرض خسارت های ناشی از آسیب دیدگی های ذاتی پروژه های ساختمانی قرار می گیرند. در دوران ساخت و در غیاب بیمه این امکان کمابیش وجود دارد که خسارت واقع شده توسط فرد یا گروهی که حسب قرارداد متعهد آن است جبران شود. ولیکن پس از اتمام ساخت و ساز معمولا حجم خسارت ها می تواند در محدوده ای خارج از توان مالی افراد و گروههای دخیل در ساخت قرار بگیرد. قاعدتا نیاز به حضور پوشش های بیمه ای در این مرحله محسوس بوده و بسا که بیشتر از مرحله قبل است. هدف بیمه عیوب پنهان ارائه منبعی برای تامین مالی هزینه های تعمیر و یا بازسازی ساختمان پس از اتمام آن است که ریشه در آسیب های ناشی از خطاها و عیوب زمان ساخت دارند و در پایان ساخت و زمان تحویل پوشیده مانده اند. جبران خسارت آسیب های وارده به ساختمان و یا در معرض تهدید به تخریب آن، قالب اصلی این بیمه نامه است. در این چارچوب، معمولا عیوبی که در عناصر و ارکان سازه ای ساختمان رخ داده اند تحت پوشش قرار می گیرند. منظور از بخش ها و یا اجزای سازه ای، عناصر و ارکانی از بنا است که بار ساختمان را تحمل کرده و برای استحکام و قوام ساختمان ضروری هستند. قسمت هایی که بخشی از دیواره های بیرونی و سقف را تشکیل می دهند در این رده می باشند. در این بیمه نامه بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه بعد از پایان کار ساختمان و شروع دوره بهره برداری به مدت 10 سال خسارات ناشی از عیوب اساسی و پنهان که در حین فرآیند تولید ساختمان توسط عوامل و گروههای دخیل در ساخت و ساز ایجاد گردیده است به نفع بهره بردار اصلی(مالک نهایی واحد آپارتمانی) بپردازد. عیوب اساسی و پنهان شامل هرگونه نقص در سازه های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب ، بکارگیری مواد و مصالح معیوب که در طی مدت اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام میشود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تایید بازرسی فنی آشکار نشده باشد.
تحقیقا" قسمت عمده ارزش دارائی ها در کشور به بخش ساختمان مربوط است وبخش اعظم ثروت اکثر مردم به مستغلات آنان اختصاص دارد، زمین و ساختمان ستون فقرات ثروت ملی است از این رو حضور بخش ساختمان در بازار سرمایه کشور به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح می باشد .
طی سالهای 79 تا 83 از تعداد 450 هزار پروانه ساختمانی صادره شده توسط شهرداریها تعداد 412 هزار واحد مسکونی با متوسط زیر بنای 120 متر مربع یعنی حدود 50 میلیون متر مربع سالیانه در مناطق شهری کشور وبا ارزش اعیانی معادل 100 هزار میلیارد ریال به قیمت امروز ساخته وپایان کار صادر شده است . میانگین شاخص های وضعیت مسکن نشان می دهد که حدود 67 درصد واحدهای مسکونی ساخته شده طی 5 سال گذشته با اسکلت فلزی وبتن آرمه بنا شده اند. بدیهی است که ارتقاء کیفیت ساخت وساز در کشور وجلوگیری از مخاطراتی که این دارائی عمده مردم را در پهنه سرزمین ایران تهدید می کند می بایست به عنوان یک هدف مهم در راس برنامه های بخش عمومی وخصوصی قرار گیرد. روند ساخت وساز در سالهای اخیربیانگر توجه سازندگان بخش ساختمان به نوع وکیفیت سازه ساختمانها ومقاوم نمودن آنان در مقابل خسارت های فیزیکی ناشی از عیوب پنهان زیر بوده است .


1- کیفیت بد وغیر استاندارد مواد، مصالح، تجهیزات وتاسیسات ساختمان. 2- نقص وعیب ناشی از اشتباه وسهل انگاری عوامل انسانی واجرائی درطراحی ، اجراء ، کنترل وبازرسی فنی ساختمان. درکشور ما درمقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته عوامل فوق از ریسک بیشتری برخوردارند لذا شناخت درست این ریسک وتعریف آن عده کثیری از سازندگان وخریداران ساختمانهای نوساز را به منظور اخذ پوشش کافی برای حفظ سرمایه گذاری خود درقبال مخاطرات فوق ترغیب نموده وضرورت ایجاد پوشش بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را تائید می نماید.
تعهدات بيمه گر: 1- تامین هزینه تعمیر، جایگزینی ، نوسازی و یا مستحکم کردن ساختمان ناشی از صدماتی که در ساختمان براثر آشکار شدن عیب یا عیوب پنهان ایجاد شده با شرایط مشابه وضعیت ساختمان قبل از وقوع خسارت .2- تامین هزینه هائی که به منظور جلوگیری از تخریب وتوسعه خسارت صورت می گیرد. 3- تامین هزینه های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات حداکثر تا پنج درصد مبلغ بیمه شده . 4- تامین هزینه های تعمیرات مقدماتی در صورتی که بخشی از تعمیرات نهائی را تشکیل داده و هزینه های کلی تعمیر را افزایش ندهد.
مدت اعتبار بيمه نامه : مدت اعتبار این بیمه نامه از ساعت 24 روزی که به عنوان آغاز بیمه قید شده شروع می شود و در ساعت 24 روز مشابه ده سال بعد پایان می پذیرد وبیمه گر تنها نسبت به خطرهائی که درفاصله بین این دو تاریخ وقوع یافته متعهد می باشد مگر اینکه توافق دیگری صورت گیرد.
حق بیمه : مبلغی است که میزان آن درشرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده (حداقل 1.5 درصد مبلغ بیمه) و بیمه گذار موظف است آنرا هنگام عقد قرارداد بیمه یا به ترتیبی که در قرارداد بیمه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.
تاریخ شروع پوشش بیمه نامه : تاریخ یا تاریخ های صدور گواهی پایان کار تهیه شده توسط مهندس معماریامهندس ساختمان بیمه گذار می باشد در صورتیکه قراردادساختمان برای بیشتر از یک گواهی پایان کار باشد، تاریخ شروع پوشش بیمه نامه هر قسمت همان تاریخی است که گواهی پایان کار برای آن قسمت از ساختمانها صادر شده است مگر توافق دیگری صورت گیرد.
سرویس بازرسی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف بیمه گر مسئول کنترل ، بررسی وصدور گواهی تائید آزمایشات و نقشه ها ومقادیر کارواسناد مشابه مربوط به فعالیت های ساختمان ویا هرموضوع مورد نیاز بیمه گربه منظور تعیین میزان ریسک تحت پوشش این بیمه نامه به کارگرفته می شوند.
گواهی بیمه گواهینامه ای که بوسیله بیمه گر قبل از شروع کارهای ساختمانی صادر می شود ودارای توافق نامه مورد نظر بیمه گر است . تا بتوان بیمه ای که دراین بیمه نامه تعریف شده است وحاوی مفاد و شرایط مندرج در گواهی نامه مذکور می باشد، صادر گردد.
گواهینامه تائید کار این گواهینامه ، قبل از شروع پوشش بیمه نامه توسط سرویس بازرسی برای بیمه گر ، صادر می شود وجزء لاینفک اسناد قرارداد است .

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.