سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

دیگر بیمه های مهندسی

بیمه تجهیزات الکترونیکی
اساس اين پوشش بيمه ای ، شبيه بيمه تمام خطر کامپيوتر می باشد با اين تفاوت که در اين بيمه ، فقط خسارت های مالی جبران می شود تا تامين بيمه ای بلافاصله پس از نصب و راه اندازی تجهيزات شروع و ساليانه قابل تمديد باشد. در اين رشته تجهيزات بيمه پذير فراوان می باشد ، مانند تجهيزات الکترونيکی کارگاه های صنعتی، صنايع، لوازم پزشکی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، سيستم های هشدار دهنده، تجهيزات بيمارستانی، دستگاه کنترلی، تجهيزات مربوط به سينما ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و ... این بيمه تجهيزات ياد شده و مانند آن را در قالب بيمه نامه فوق و در مقابل عواملی چون تصادم، نوسانات برق ، سرقت، سقوط، جابجايي، آتش سوزی، زلزله، طوفان، سيل و خطرات ناشی از سرويس کردن و بازديد دستگاه حين کار تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه فساد کالا در سردخانه
این بیمه خسارت های وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیایی و دارویی را در مقابل خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی، نوسانات برق سراسری ، درجه برودت ، نشت ناگهانی و پیش بینی نشده عوامل خنک کننده از مواد داخل سردخانه ، تغییر در ترکیب هوای داخل و بطور کلی هر نوع اختلال در سیستم سرمایش را جبران می نماید

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.