سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

بیمه های باربری

فرم سفارش بیمه نامه

شركت بيمه در زمينه حمل و نقل (دريايي ، هوايي ، جاده اي و ريلي) كامل ترين پوشش ها را در قالب بيمه هاي باربري به لحاظ حفظ سرمايه هاي سنگين و مقابله با خطرات در جريان حمل و نقل ارائه مي نمايد.

الف-انواع بيمه باربري بر اساس مبداء و مقصد:
-بيمه حمل و نقل داخلي

-بيمه حمل و نقل وارداتي
-بيمه حمل و نقل صادراتي
-بيمه حمل ترانزيت

ب- انواع بيمه باربري براساس طريق حمل:
حمل و نقل زميني (ريلي ، جاده اي)
هوايي
دريايي


ج- انواع بيمه باربري بر مبناي پوشش هاي قابل ارائه:
-شرايط A
-شرايط B
-شرايط Cو Cبا عدم تحويل
-شرايط Total loss(خسارت كلي)

-بیمه نامه عمومی
بيمه نامه هاي باربري به دو صورت صادر مي گردد:

1- ساده
بيمه نامه اي است كه براي حمل و نقل كالاي معيني كه اطلاعات كامل آن از طرف بيمه گذار در هنگام تنظيم پيشنهاد بيمه ارائه مي گردد.

2- بيمه نامه عمومي
قراردادي است كلي بين شركت بيمه و بيمه گذار كه در آن شرايط اصلي بيمه و موارد كلي حقوق و تعهدات طرفين معين مي شود ولي مشخصات محمولات و نحوه حمل آن زماني از طرف بيمه گذار اعلام مي گردد كه اقدام به حمل صورت گيرد. در اين قرارداد كليه حمل و نقل هايي كه بيمه گذار در آينده انجام مي دهد ، تحت پوشش بيمه با شرايط توافق شده در قرارداد قرار مي گيرد ؛ مشروط بر اينكه اطلاعات مورد نظر قبل از حمل به اطلاع شركت بيمه رسيده باشد.

-بيمه نامه كامل شرايط A
در اين نوع بيمه كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهايي اتفاق افتد و خسارت ايجاد نمايد تحت پوشش مي باشد. به عبارت ديگر ، در بيمه با شرايط Aشركت بيمه متعهد به جبران هر نوع خسارت بدون كسر فرانشيز و به طور كامل مي باشد كه در جريان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهايي به كالا وارد شود ، مگر آنكه خسارت ناشي از موارد استثناء مندرج در مجموعه شرايط Aباشد. شايان ذكر است كه نرخ بيمه باربري با شرايط A ،20%بيشتر از نرخ بيمه هاي باربري با شرايط Bمي باشد.

-بيمه نامه با شرايط B
در بيمه نامه با شرايط Bبيمه متعهد جبران خساراتي است كه در نتيجه بروز حوادث معيني كه در مجموعه شرايط Bنام برده شد به وجود آيد. براي اطلاع از خطرات يادشده به جدول خطرات بيمه نامه ها مراجعه نماييد.

-بيمه نامه با شرايط C
در بيمه نامه با شرايط Cتعهد بيمه محدود به جبران خساراتي است كه در نتيجه بروز حوادث مندرج در متن بيمه نامه با شرايط Cبه وجود آيد. بديهي است تعهدات در شرايط Cمحدودتر از Bو Aمي باشد.

-بيمه با شرايط TotalLoss(خسارت كلي)
از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله در اثر آتش سوزي ،‌ غرق شدن، مفقود شدن و یا خسارت وارد در حدی باشد که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، تحت پوشش این نوع بیمه نامه خسارت وارده تأمین می شود. علاوه بر موارد فوق ، شركت بيمه قادر است بيمه نامه هاي باربري را براساس سفارش بيمه گذار (Taylor Made) صادر نمايد. اين بيمه نامه ها پس از مذاكره با بيمه گذار و براساس مشخصات كالا ، مسير حمل و ساير عوامل موثر توسط كارشناسان شركت طراحي مي شود.

تسهيلات ويژه در بيمه هاي باربري
بيمه در صورت وجود شرايط لازم ، تسهيلات زير را در بيمه هاي باربري لحاظ مي نمايد.

10% تخفيف پرداخت نقدي حق بيمه
20% تخفيف حمل در كانتينر تا مقصد نهايي در بيمه نامه
10% تخفيف حمل در كانتينر تا بندر يا گمرك كشور مقصد
25% تخفيف حمل با هواپيما
30% تخفيف واردات بدون انتقال ارز (بدون گشايش اعتبار بانكي)
30% تخفيف جهت حمل كالا از طريق كشتي بين بنادر و جزاير كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي خزر.
45% تخفيف در بيمه نامه هاي صادراتي به صورت ريالي.
65% تخفيف در بيمه نامه هاي صادراتي به صورت ارزي. (در اين نوع بيمه خسارت وارده احتمالي به ارز پرداخت مي گردد.)
 
ردیف خطرات و هزینه های تحت پوشش A B C
1 آتش سوزی + + +
2 انفجار + + +
3 به گل نشستن کشتی یا کرجی + + +
4 زمینگیر شدن Grounding + + +
5 غرق شدن Sinking + + +
6 واژگون شدن Capsize + + +
7 واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment + + +
8 تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts + + +
9 تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress + + +
10 تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice + + +
11 بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison + + +
12 هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE + + +
13 هزینه نجات Salvage Charges + + +
14 مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision + + +
15 هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge + + +
16 هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses + + +
17 زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption + +  
18 شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board + +  
19 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر ، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container + +  
20 ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری
Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage
+ +  
21 زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board + +  
22 زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft + +  
23 طوفان Heavy weather +    
24 راهزن دریائی piracy at sea +    
25 خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث +    
26 خسارت های ناشی از باران و آفتاب +    
27 دم کردن +    
28 خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری ) +    
29 سرقت Theft +    
30 عدم تحویل Non delivery +    
31 سائیدگی و زنگ زدگی +    
32 نشت Leakage +    
33 شکست Breakage +    
34 لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگی – لک برداشتن +    
35 خسارات ناشی از چنگک +    
36 روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن +    
37 خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی ) +    
38 کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی +    
39 دله دزدی pilferage +    
40 ریزش +    
41 کسری +    
 

دیگر بیمه های مسئولیت

فرم سفارش بیمه نامه

- بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
- بیمه نامه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی مانند هتل ها
- بیمه نامه مسئولیت شرکت های نصاب سیستم های گازسوز خودرو
- بیمه نامه مسئولیت مدیران اماکن مسکونی، تجاری، ورزشی، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها ، ناجیان غریق،سینماها
- بیمه مسئولیت شرکت های نصب ، سرویس و نگهداری آسانسور
- قرارداد تضمین تعهدات شرکت های حمل ونقل درمقابل
-بیمه مسئولیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
- بیمه مسئولیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا بر اساس شرایط بارنامه های فیاتا (FBL)
- بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی
- مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی (داخلی- بین المللی)
- بيمه مسئوليت حمل و نقل بين المللي دريايي
- بیمه اعتباری تسهیلات و قراردادهای فروش اقساطی
- بیمه صداقت در امانت
- بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران
- بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
- بیمه رایانه : این بیمه نامه ، تمامی خسارتهای فیزیکی وارد آمده به رایانه را طبق شرایط بیمه نامه جبران می کند .
- بیمه مسئولیت شرکت های گازرسانی
- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان
- بیمه نامه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول ازجمله : عايقهاي رطوبتي، قطعات خودرو ، کپسولهای آتش نشانی، دستگاههای فیزیوتراپی ، جرثقیلهای ثقفی، لوله های آبرسانی و ...
- بیمه نامه مسئولیت شکارچیان ومحیط بانان
- بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولين فنی بیمارستان ها ، درمانگاهها وکلینیک ها
- بیمه نامه دام: مانند اسب های مسابقه ودامداری های صنعتی
- بیمه مسئولیت شرکت های توزیع کننده مانند گاز مایع
- بیمه مسئولیت مستاجردر برابر موجر
- بيمه نامه مسئوليت سازمانهاي دولتي :‌ بيمه مسئوليت مدني شهرداري ها ، شركتهاي توزيع نيروي برق وآب و فاضلاب

بيمه تمام خطر نصب

فرم سفارش بیمه نامه

همانند بيمه مقاطعه کاري ، بيمه در قالب بيمه تمام خطر نصب ، خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی ناشی از حادثه که در حين اجرای عمليات نصب و يا مونتاژ و نيز نصب هرگونه سازه اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنايع خودروسازی، شيميايي، فولاد، غذايي، چرم، کاشی، صنايع وابسته به کشاورزی، چوب و کاغذ، نيروگاه ها، پروژه انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نيرو و ... را مقابل خسارت های ناشی از آتش سوزی صاعقه، انفجار، زلزله، سيل، طوفان، طغيان آب، لغزش و رانش زمين سرقت با شکست حرز تحت پوشش قرار می دهد . پوشش بيمه تمام خطر نصب از زمان شروع عمليات نصب آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداری يا تضمين نيز خواهد شد و مسئوليت در برابر اشخاص ثالث در بخش دوم بيمه نامه تمام خطر نصب تحت پوشش می باشد

دیگر بیمه های مهندسی

بیمه تجهیزات الکترونیکی
اساس اين پوشش بيمه ای ، شبيه بيمه تمام خطر کامپيوتر می باشد با اين تفاوت که در اين بيمه ، فقط خسارت های مالی جبران می شود تا تامين بيمه ای بلافاصله پس از نصب و راه اندازی تجهيزات شروع و ساليانه قابل تمديد باشد. در اين رشته تجهيزات بيمه پذير فراوان می باشد ، مانند تجهيزات الکترونيکی کارگاه های صنعتی، صنايع، لوازم پزشکی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، سيستم های هشدار دهنده، تجهيزات بيمارستانی، دستگاه کنترلی، تجهيزات مربوط به سينما ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و ... این بيمه تجهيزات ياد شده و مانند آن را در قالب بيمه نامه فوق و در مقابل عواملی چون تصادم، نوسانات برق ، سرقت، سقوط، جابجايي، آتش سوزی، زلزله، طوفان، سيل و خطرات ناشی از سرويس کردن و بازديد دستگاه حين کار تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه فساد کالا در سردخانه
این بیمه خسارت های وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیایی و دارویی را در مقابل خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی، نوسانات برق سراسری ، درجه برودت ، نشت ناگهانی و پیش بینی نشده عوامل خنک کننده از مواد داخل سردخانه ، تغییر در ترکیب هوای داخل و بطور کلی هر نوع اختلال در سیستم سرمایش را جبران می نماید

بیمه نفت, گاز و پتروشیمی

در صنعت بیمه بیشتر مواردی که در ارتباط با نفت و گاز و پتروشیمی است چه در هنگام ساخت و چه در مرحله بهره برداری تحت عنوان انرژی بیمه میشود.پروژه های عمرانی و زیر بنایی در دست احداث جهت استخراج نفت و گاز و پالایش و پخش آنها و نیز پتروشیمی و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند استخراج نفت و گاز احداث میشوند تحت عنوان انرژِی در صنعت بیمه از آنان یاد میشود .البته واضح است که انرژی انواع گوناگون دارد و در طبیعت از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود و در فرایند تبدیل نیز از تاسیسات و ابنیه استفاده میشود که در جای خود تحت پوشش بیمه نامه مناسب قرار میگیرند.به عنوان نمونه در احداث سد و تبدیل انرژی پتانسیل آب ذخیره شده پشت سد به انرژی الکترونیکی در نیروگاه آبی برای سد بیمه تمام خطر پیمانکاران و برای نیروگاه بیمه تمام خطر نصب صادر میگردد.
با توجه به ماهیت ریسک و ارزش اقلام مورد بیمه چه در بخش ساحلی و چه در بخش فرا ساحلی شرکتهای بیمه نیازمند پوشش اتکایی میباشند.بدین صورت که برای هر یک از پروژه های در حال اجرا و بهره برداری از شرکتهای بیمه نرخ و شرایط اخذ شده و پس از موافقت بیمه گزار مازاد بر سهم نگهداری بازار داخل و خارج و دارای حداقل رتبه بندی کشور نزد بیمه گران معتبر اتکایی میگردد.پروژه های انرژِی در هنگام احداث به دو بخش تقسیم میشوند:

فرا ساحل offshore
در ساحل onshore

در بیمه پروژه های انرژِی مساله surveyor warranty از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بیمه گذار در اجرای آن باید warranty را رعایت کند.همگی پروژه ها به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار میگیرند .بیمه های تمام خطر پروژه های نفت گاز و پتروشیمی را تحت پوشش وسیعی قرار میدهند که عمدتا شامل حوادث طبیعی ،حوادث ناشی از اجرای کار در زمان نصب،مسوولیت در قبال اشخاص ثالث،اموال مجاور،شکست ماشین الات،عدم النفع ناشی از شکست ماشین الات و غیره میباشد. اینک از سویی طرح ها و پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به ویژه در صنایع بالادستی صنعت نفت به دلیل وجود عناصر نامطمئن و نامعین و پیچیدگی های خاص اکتشاف، توسعه و بهره برداری تولید از ریسک های بالای بیمه ای برخوردار است.
از سویی دیگر با توجه به این که سرمایه گذاری در نفت نیاز به سرمایه گذاری سنگین و تکنولوژی پیشرفته دارد و دارندگان این سرمایه عمدتا در کشورهای توسعه یافته هستند، در صورتی که تامین لازم برای این سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، سرمایه گذاران تمایلی به انجام این امر نشان نمی دهند.
این صنعت بیمه است که به عنوان خدمتگزار اقتصاد بیمه گران خسارت هایی که در مراحل اکتشاف، استخراج، فرآورش و عرضه ناشی از تحقق خطرهای مختلف از جمله انفجار، آتش سوزی، زمین لرزه، پیمانکاری، نصب تجهیزات، و ماشین آلات و همچنین خطرهایی که برای نیروی انسانی آنها پیش می آید را جبران می کنند.
ریسک هایی که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را تهدید می نمایند با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، شناسایی، ارزیابی، کنترل و تامین مالی شده است.
آن دسته از ریسک ها که بیمه پذیر هستند، توسط صنعت نفت برای آنها بیمه نامه صادر شده و باقی ریسک هایی که بیمه پذیر نیستند، بوسیله متخصصان صنعت نفت برای برخورد، حذف یا کاهش آنها تدابیری اندیشیده می شود.
از آنجایی که شاید بتوان گفت که این صنعت، پیچیده ترین صنعت با سرمایه گذاری های عظیم است که برخی از طرح های آن حاصل سال ها تلاش و کوشش متخصصان صنعت نفت است که به بهره برداری می رسد، بنابراین برای شناسایی ریسک های بیمه پذیر، کار شناسان صنعت بیمه نیازمند همکاری کارشناسان هر دو صنعت است.
زیرا شرکت های بیمه برای ارزیابی و شناسایی کانون های خطر و حادثه ساز، متخصصان صنعت بیمه هستند و با آشنایی به این اطلاعات به کمک کارشناسان صنعت نفت شتافته و آنها را یاری می کنند و چون بخشی از سرمایه های بیمه شده مازاد بر ظرفیت نگهداری صنعت بیمه داخلی به بیمه گران ارشد اتکایی که عمدتا نرخ و شرایط ریسک را نیز تعیین می کند واگذار می شود، نیازمند اطلاعات جامع و کاملی از ریسک بیمه شده است تا نرخ یا حق بیمه تعیین گردد. این اطلاعات را عمدتا کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در اختیار بیمه گران داخلی قرار می دهند.

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.