سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

آمار بازديدكنندگان

آجرنما،سفال تيغه،آجر10سوراخ

آجرنما،سفال تيغه،آجر10سوراخ چيست؟

 

 

مشخصات

ردیف    شرح کالا   ابعاد (سانتیمتر) تولید کننده فی درب کارخانه (ریال) ظرفیت تک   ظرفیت جفت      
1  سقفی کرومیت 60*25*20 شاهرود 8500 800 1000
      سبزوار 9300 800 1000
2 بلوک سقفی 40*25*25 شاهرود 7000 900 1100
       سبزوار 7000 900 1100
3  بلوک سقفی 40*25*20 شاهرود 6000 1100 1300
      سبزوار 6000 1100 1300
4 تیغه دیواری
(با شیار 4 سانت)
25*20*20 شاهرود 3800 2000 2500 
       سمنان 3800 2000 2500
5  تیغه دیواری  20*20*18 گرگان  2850 2800 3700 
6  تیغه دیواری(دارای شیار عایق) 20*20*20 سمنان 3000 2300 3200
7

تیغه دیواری

(با شیار 4و 2 سانت)

25*20*15 شاهرود 3000 2500 3200
      سبزوار 3050 2500 3200
       گرگان 2900 2500 3500
       سمنان 3000 2500 3200
8

  تیغه دیواری H

(دارای نر و مادگی و شیار عایق)

  25*20*15  سبزوار 3000    2500    3200 
       گرگان 2800  2500   3200
9  تیغه دیواری   20*20*15 سمنان   2300  3200  4200
       سبزوار 2300  3400 4300 
         گرگان 2120 3400    4300
10  تیغه دیواری  25*18*5/13 A  شاهرود  2500  2200   3200
    20*18*5/13 B گرگان   1850 3300  4700 
      28*18*5/13 B  گرگان 2600   2000  3300
11   تیغه دیواری  25*20*10 شاهرود  2000   3500 4500 
      سبزوار 2050  3500  4500 
      گرگان 1900   3300 4500 
      سمنان  2000 3500  4500 
12  تیغه دیواری  20*20*10   سبزوار 1560  4300  5600 
      گرگان  1400  4200  5600 
      سمنان 1500 4200 5600
   تیغه پانلی 50*40*10 شاهرود 8500 900 1100
  نیمه 25*40*10 شاهرود 4500 1800 3600
13 تیغه دیواری 40*20*10 سمنان 3000 2200 3300
14 تیغه دیواری 40*20*20 سمنان 6000 1400 2150
15  تیغه دیواری 40*20*15 سمنان 4000 1600 2400
16 تیغه دیواری 20*20*30 سمنان 4200 1800 2700
17 تیغه دیواری 29*20*19 گرگان 4500 1800 2700
18  تیغه دیواری 29*19*25 گرگان 5400 1000 1500
19 تیغه  دیواری 8*20*20 گرگان 1350 5000 6500
      سبزوار 1500 4600 6000
20 تیغه دیواری   7*20*25 شاهرود 1800 4250  5300
21 فندوله پالت 25*5/12*5/4 سمنان 1250   10000 15000
22 فندوله فله 25*5/12*5/4 سمنان 1050   10000 15000

 

تجهيزات و مصالح ساختمانی

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.