سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

آمار بازديدكنندگان

كاشی و سراميك

 

 

 

گالری تصاوير

کاشي و سراميک اسپانيايي
Branco
15x15    A01
Verde Mate
15x15    A95
Marfim
15x15    A06
Cinza Claro
15x15    A12
   
Cinza Escuro
15x15    A14
Cinza
15x15    A13
   
Peça dec. riscado horizontal azul claro
20x25    27902
Peça dec. riscado horizontal bege
20x25    27904
Peça dec. riscado horizontal verde claro
20x25    27903
Limoges salmão
L12
Peça dec. ricado vertical bege
20x25    27914
Peça dec. riscado vertical verde claro
20x25    27913
Peça dec. riscado vertical azul claro
20x25    27912
Peça dec riscado horizontal cinza
20x25    27901
     
      Peça dec. riscado vertical cinza
20x25    2791

 

کاشي وسراميک چيني

ITEM:2162

SIZE:210X210mm

ITEM:2147

SIZE:210X210mm

ITEM:2154

SIZE:210X210mm

ITEM:2184

SIZE:210X210mm

   

ITEM:B2160

SIZE:210X210mm

ITEM:A2160

SIZE:210X210mm

   
 

ITEM:1802

SIZE:618X618mm

ITEM:1868

SIZE:618X618mm

ITEM:1869

SIZE:618X618mm

 ITEM:1875

SIZE:618X618mm

       

 ITEM:1881

SIZE:618X618mm

 ITEM:1882

SIZE:618X618mm

 ITEM:8512

SIZE:858X858mm

 ITEM:2830R

SIZE:528X528mm

       

ITEM:1845R

SIZE:618X618mm

ITEM:1848R

SIZE:618X618mm

ITEM:1850R

SIZE:618X618mm

ITEM:1840R

SIZE:618X618mm

ITEM:2847-A

SIZE:262X528mm

ITEM:2847-B

SIZE:262X262mm

ITEM:2850

SIZE:528X528mm

ITEM:2851

SIZE:528X528mm

ITEM:A2832

SIZE:200X200mm

ITEM:2830R

SIZE:528X528mm

ITEM:2841

SIZE:528X528mm

ITEM:2842

SIZE:528X528mm

ITEM:A2802

SIZE:260X260mm

ITEM:B2802

SIZE:528X260mm

ITEM:2811

SIZE:528X528mm

ITEM:2832

SIZE:528X528mm

   

ITEM:2802R

SIZE:528X528mm

ITEM:2811R

SIZE:528X528mm

   

ITEM:1668

SIZE:316X316mm

ITEM:1671

SIZE:316X316mm

ITEM:1672

SIZE:316X316mm

ITEM:1675

SIZE:316X316mm

ITEM:1658

SIZE:316X316mm

ITEM:1659

SIZE:316X316mm

ITEM:1666

SIZE:316X316mm

ITEM:1667

SIZE:316X316mm

ITEM:1636

SIZE:316X316mm

ITEM:1637

SIZE:316X316mm

ITEM:1641

SIZE:316X316mm

ITEM:1652

SIZE:316X316mm

ITEM:B2102

SIZE:210X80mm

ITEM:A2102

SIZE:210X210mm

ITEM:2102

SIZE:210X210mm

ITEM:10-A

SIZE:100X100mm

ITEM:10-B

SIZE:100X100mm

ITEM:A-7

SIZE:100X100mm

ITEM:1026

SIZE:100X100mm

ITEM:A-6

SIZE:100X100mm

     

ITEM:10-C

SIZE:100X100mm

     

 

تجهيزات و مصالح ساختمانی

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.