سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

آمار بازديدكنندگان

کلید و پریز آلمانی

کلید و پریز آلمانی چيست؟

کلید و پریز های ذیل دو نوع اند کلید و پریز های معمولی کلید و پریز های قابل مصرف در ساختمان های هوشمند که می توان از راه دور با mobile و یا keybord به آن دستور قطع و وصل داد.

 

مشخصات

لیست قیمت کلید پریزها (تمامی قیمت های فوق به تومان می باشد) در ضمن قیمت قطعی بعد از تماس مشخص خواهد شد

رح مدل A500 LS 990
سفید آلومینیوم سفید خاکستری
کرم مشکی
یک پل ساده        
یک پل تبدیل        
دو پل ساده        
پریز برق ساده        
پریز برق ارتدار        
کلید کراکس        
شاسی زنگ ساده        
آنتن FM_TV        
سوکت تلفن        
پریز  صوتی        
کادر یک خانه        
کادر دو خانه        
کادر سه خانه        
کادر چهار خانه        
کادر پنج خانه        

 

شرح مدل

A PLUS
کادر سفید کادر AL کادر سفید کادر AL کادر سفید کادر AL
حاشیه رنگی حاشیه رنگی ALحاشیه حاشیه AL حاشیه کروم حاشیه کروم
صفحه سفید صفحه AL صفحه سفید صفحه AL صفحه سفید صفحه آلومینیوم
یک پل ساده            
یک پل تبدیل            
دو پل ساده            
پریز برق ساده     - - - -
پریز برق ارتدار            
کلید کراکس            
شاسی زنگ ساده            
آنتن FM_TV            
سوکت تلفن            
پریز  صوتی            
کادر یک خانه            
کادر دو خانه            
کادر سه خانه            
کادر چهار خانه            
کادر پنج خانه            

 

شرح مدل LS PLUS
Glass/AL / ES
با صفحه

با صفحه

با صفحه
سفید و کرم مشکی و طوسی AL/ES/ANT
یک پل ساده      
یک پل تبدیل      
دو پل ساده      
پریز برق ساده      
پریز برق ارتدار      
کلید کراکس      
شاسی زنگ ساده      
آنتن FM_TV      
سوکت تلفن      
پریز  صوتی      
کادر یک خانه      
کادر دو خانه      
کادر سه خانه      
کادر چهار خانه      
کادر پنج خانه      

 

شرح مدل LS PLUS
گرانیت کرم و مشکی
با صفحه

با صفحه

با صفحه
سفید و کرم مشکی و طوسی AL/ES/ANT
یکپلساده      
یک پل تبدیل      
دو پل ساده      
پریز برق ساده      
پریز برق ارتدار      
کلید کراکس      
شاسی زنگ ساده      
آنتن FM_TV      
سوکتتلفن      
پریز  صوتی      
کادر یک خانه      
کادر دو خانه      
کادر سه خانه      
کادر چهار خانه      
کادر پنج خانه      

 

شرح مدل LS PLUS
کروم براق
با صفحه با صفحه با صفحه
سفید و کرم مشکی و طوسی AL/ES/ANT
یکپلساده      
یک پل تبدیل      
دو پل ساده      
پریز برق ساده     -
پریز برق ارتدار      
کلید کراکس      
شاسی زنگ ساده      
آنتن FM_TV      
سوکتتلفن      
پریز  صوتی      
کادر یک خانه      
کادر دو خانه      
کادر سه خانه      
کادر چهار خانه      
کادر پنج خانه      

 

شرح مدل ST 550 AS 500 CD 500
سفيد و کرم سفيد و کرم سفيد و کرم رنگي برنز و پلاتين
یک پل ساده          
یک پل تبدیل          
دو پل ساده          
پریز برق ساده          
پریز برق ارتدار          
کلید کراکس          
شاسی زنگ ساده          
آنتنFM_TV          
سوکت تلفن          
پریز  صوتی          
کادر یک خانه          
کادر دو خانه          
کادر سه خانه          
کادر چهار خانه          
کادر پنج خانه          

 

شرح مدل CD PLUS  بافریمداخلی
سفید طوسی و مشکی

سایر رنگها

Gold

Stainless Steel

سایر رنگها

Gold

Stainless Steel

Chrome

Chrome

یکپلساده            
یک پل تبدیل            
دو پل ساده            
پریز برق ساده            
پریز برق ارتدار            
کلید کراکس            
شاسی زنگ ساده            
آنتنFM_TV            
سوکتتلفن            
پریز  صوتی            
کادر یک خانه            
کادر دو خانه            
کادر سه خانه            
کادر چهار خانه            
کادر پنج خانه            

 

شرح مدل SL 500 AL
سفید ANT

برنز

Stainless Steel
سیلور
یک پل ساده    
یک پل تبدیل    
دو پل ساده    
پریز برق ساده    
پریز برق ارتدار    
کلید کراکس    
شاسی زنگ ساده    
آنتنFM_TV    
سوکت تلفن    
پریز  صوتی    
کادر یک خانه    
کادر دو خانه    
کادر سه خانه    
کادر چهار خانه    
کادر پنج خانه    

 

 

تجهيزات و مصالح تاسيساتی

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.