سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

دامنه خدمات

1- مدیریت خدمات مطالعه طرح

2- مدیریت تامین منابع مالی طرح ها

3- برنامه ریزی ،کنترل پروژه و نظارت بر اجرای پروژه ها

4- شناسایی و تعیین مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان اصلی و فرعی داخلی و خارجی

5- تهیه اسناد مناقصه و برگذاری آن

6- مدیریت طرح و بازنگری طرح ها

7- خدمات تدارکات و تهیه تجهیزات طرح

8- تضمین کیفیت (QA)، کنترل کیفیت (QC) مطمئن ساختن کارفرما از صحت جریان امور پروژه ها در کلیه مراحل و بخشها

9- مشارکت در طرح تدارکات ، اجرای طرح های بزرگ صنعتی به صورت E.P.C

10- تجربیات مدیریتی و اجرایی در زمینه مشاوره ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات سيمان ، سيلو و غيره

11- تجربیات مدیریتی و اجرایی در زمینه ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات سيمان ، سيلو و غيره

12- طراحی و نظارت بر پروژه های زیبا سازی شهری و شهرک سازی

13- مطالعات معماری و سازه ای برای انواع ساختمان ها با کاربری های مختلف و نهیه نقشه های فاز 1 و2 مربوط

14- دارای تفاهم نامه همکاری با چندین شرکت مهندسی مشاور جهت ارائه گستره خدمات بیشتر و مناسبتر در انجام پروژه ها

با مجموعه ای از مدیران و کارشناسان با سوابق بالا در زمینه مدیریت ،طراحی و اجراء آماده ارائه خدمات مهندسی مشاور و مدیریت طرح به صورت جامع و با کیفیت مطلوب و رضایت بخش به کارفرمایان محترم بخش های دولتی و خصوصی می باشیم.

{tortags,511,1}

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.