سیب آس|فروش مهندسی مواد|تجهیزات ساختمان|تاسیسات|صنعت|خدمات الکترونیکی

خدمات مشاوره ای

آمار بازديدكنندگان

پروژه های انجام شده در ایران

الف – مطالعه , طراحي و نظارت بر پروژه هاي شهر سازي و ساختماني شامل : آموزشي , ورزشي فرهنگي , هنري , مذهبي , سياحتي , بهداشتي , درماني , اداري , تجاري و ساختمان هاي خدمات شهري , ساختمان هاي پست و مخابرات , ساختمان هاي صنعتي و کارخانجات و معماري داخلي.
ب – مطالعه , طراحي و نظارت بر کليه امور خدمات شهري و فضاي شهر.
ج – مطالعه , طراحي و نظارت بر پروژه هاي مهندسي آب شامل : توسعه منابع آب و شبکه هاي آبياري و زهکشي , سد سازي , خطوط انتقال , مخازن و تصفيه خانه آب , جمع آوري آب هاي شهري , تصفيه خانه فاضلاب , مسيل ها و قنوات.
د – مطالعه , طراحي و نظارت برپروژه هاي نفت و گاز شامل : اکتشاف و استخراج نفت و گاز , صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقالي.
ه – ارائه خدمات فني مشترک از قبيل ژئو تکنيک و آزمايش مصالح , ژئو فيزيک , مهندسي محيط زيست و زمين شناسي , بازرسي فني , خدمات کامپيوتري , مديريت سيســتم , ترافيک , نقشــــه برداري , مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي.
و -  مطالعه , طراحي و نظارت بر کليه امور تاسيسات برقي و مکانيکي بند الف.
مديران و کارشناســان همکار با تخصص هاي مختلف در رشته هاي نظيــر مطالعات و برنامه ريزي , معماري , شهر سازي , سازه , سيويل , تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و با تجاربي در طراحي پروژه هاي مختلف اعم از صنعتي , اداري , تجاري , مسکوني , آموزشي و درماني , خدمـات شهــري و فضاي سبز آمادگي انجام خدمات مشاور در زمينه هاي گوناگون را دارا مي باشد.
اعتقاد کلي بر اين است که يک گروه مشاور در زمينه انجام خدمات مهندسي مي بايست متشکل از افراد مورد نياز در رشتـه هاي گوناگون فني باشد تا بتواند بر اســاس ضوابط  تدوين شده و بطـور هماهنگ از نظر فنــي و زماني در مورد برنامه ريزي , تهيـه برنامه فيزيکي , طرح مقدمـــاتي و همچنين تهيه نقشه هاي اجرايي پروژه هاي مختلف به نحو مطلوب اقدام نمايد.
مطابق با اصول مذکور و نيز به منظور خدمات مهندسي و مشاوره اي در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه , سعي نموده ایم تا با بکار گيري دانش هاي مختلف فني و تخصص هاي گوناگون حرفه اي به نحو مطلوب جوابگوي نياز هاي فني کارفرما باشد.
در حال حاضربا توجه به سوابق کاري و تخصصي کارشناساني که با اين شرکت همکاري مي نمايند آماده ارائه خدمات ذيل مي باشیم:
الف  -  برنامه ريزي  و خدمات مشاوره جهت طراحي و نظارت ساختمان ها و پروژ هاي مختلف زير:
-  پروژه هاي صنعتي
-  پروژه هاي آموزشي ( دانشگاهي ) , ورزشي , فرهنگي , سياحتي
-  پروژه هاي بهداشتي و درماني
-  پروژ ه هاي مسکوني , اداري و تجاري
-  پروژه هاي محوطه سازي
ب – مطالعه و تهيه طرح ها ونظارت  برنامه هاي شهرسازي شامل :
-  مطالعات , طراحي و نظارت بر کليه امور خدمات شهري و فضاي سبز
-  مطالعات طرح هاي منطقه اي
-  مطالعات حوزه نفوذ و طرح هاي توسعه عمراني.
- مطالعات و تهيه طرح هاي تفضيلي .
-  مطالعات و تهيه طرح هاي آماده سازي.
-  مطالعات مکان يابي توسعه آتي شهرها.
ج – تهيه نقشه هاي اجرايي و مدارک فني  براي پروژه هاي مذکور شامل :
-  نقشه هاي اجرايي معماري
-  نقشه هاي اجرايي سازه
-  نقشه هاي اجرايي سيويل
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تاسيسات زير بنايي شهري
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تجهيزات شهري
-  تهيه نقشه هاي اجرايي جزئيات شهر سازي
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تاسيسات مکانيکي و برقي
-  برآورد حجم و هزينه عمليات اجرايي
-  مشخصات فني و دستور العمل هاي اجرايي
د-ارائه خدمات متره و برآورد پروژه ها:
ارائه قیمت در قالب فهرست بها و یا مترمربع زیربنا همراه با ریزمتره و برنامه زمانبندی و مطابق با نیاز شرکت های مشاور
ارائه خدمات متره و برآورد جهت اجرای پروژه ها و یا جهت شرکت در مناقصات مطابق با نیاز شرکت های پیمانکار

دیپلمات کیش

 

هتل ورسیا انزلی

 

ستاره شمال

 

طاووس

 

ونوس

 

 

 

 

 

میدان های کیش : میدان سیری – میدان هرمز – میدان صدف

           

مجموعه  ورزشی و تفریحی تشریفات

 

مجتمع اداری گلیران

مجموعه اداری کیش

مجموعه مسکونی کیش

  

سردر (منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس )

 

سینما عسلویه

مجموعه اداری آموزشی کرمان خودرو (تهران)

 

مهمانسرای امام علی (ع)

ساختمان اداری عسلویه

ساختمان اداری عسلویه

مجتمع فرهنگی آمل

    

مجموعه فرهنگی آموزشی کابل

طرح تبلیغات اسلامی (مسابقه)

مجتمع فرهنگی باغستان

 

مدارس (ابتدایی و راهنمایی)

مخابرات دهخدا

مدرسه دهخدا

مجتمع مسکونی صدف (ارگ جدید بم)

_خدمات انجام شده در زمینه اداری تجاری، انبوه سازی و بلند مرتبه سازی

طراحي کليه نقشه هاي معماري، استراکچر، تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال برج تجاري اداري   12 طبقه طوبی در منطقه پونک تهران.
طراحي کليه نقشه هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال پروژه برج تفريحي تجاريCenter  Sea واقع در شهر چالـوس.
- کنترل نقشه هاي برج تجاري لعل تهران واقع در منطقه ميرداماد.
طراحي و مشاوره مجتمع اداري 20 طبقه کيش واقع در جزيره کيش.
- مطالعه معماري ، ساختماني و تاسيساتي مجموعه هتل ها و مجتمع تجاري استان قم.
مشاوره و طراحي نقشه هاي تاسيسات الکتريکال و مکانيکال پروژه احداث برج تجاري اداري 14 طبقه پاپلي در خيابان شيراز شمالي.
طراحي ، محاسبات و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اداري نور واقع در جردن در 8 طبقه.
طراحي و نظارت سيستمهاي برقي و مكانيكي مركز اداري تجاري بهمن واقع در گمرك.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي مجتمع تجاري كازرون.
طراحي ، محاسبات و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان نارنجستان پاسداران متعلق به تعاوني مسكن شركت ملي فولاد.
طراحي ، محاسبات و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ولنجك متعلق به تعاوني مسكن شركت ملي فولاد.
طراحي ، محاسبات و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ونك (دانشور) متعلق به تعاوني مسكن شركت ملي فولاد.
طراحي و نظارت سيستمهاي برقي و مكانيكي برج اداري ، تجاري استاد شهريار واقع در سعادت آباد.
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان 10 طبقه گلستان واقع در سعادت آباد.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان نگين صاحبقرانيه.
طراحي کليه نقشه هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال پروژه ساختمان مسکوني الفباي محموديه در 8 طبقه واقع در محموديه.
طراحي ، نظارت مشاوره معماري ، سازه و تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان مسكوني گل فريدان فرمانيه.
طراحي و محاسبه معماري ، سازه   تاسيسات مكانيكي ساختمان خطيردر 9 طبقه واقع در میرداماد.
طراحي و مشاوره تاسيسات مكانيكي برج شادی در 25 طبقه واقع در سعادت آباد.
طراحي و مشاوره معماري ، سازه ، تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ساسان در 9 طبقه واقع در ولنجک.
طراحي کليه نقشه هاي معماري، استراکچر، تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال برج مسکوني گلدن کستل در  19 طبقه ،منطقه زعفرانيه تهران خيابان پرزين بغدادي
بهينه سازي و طراحي مجددکليه نقشه هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال پروژه برج مسکوني باران  واقع در خيابان تاجيکي منطقه کامرانيه.
طراحي ، محاسبه و نظارت معماري ، سازه تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان زعفرانيه در 9 طبقه ( آقاي حسن باصفت و شرکا).
طراحي و محاسبات سازه ، معماري و برق و تاسيسات مجتمع مسکوني 60 واحدي سيمرغ.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي برج 19 طبقه کاج سعادت آباد.
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي پروژه 1300 واحد مسكوني ذوالفقار.
طراحي ، محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي مجتمع بخارست واقع در ميدان آرژانتين.
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي برج نارون كامرانيه.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان فراز سعادت آباد در 24 واحد مسکونی.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي برج14 طبقه لطيفي در تهران.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اساتيد دانشگاه تهران.
طراحي و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي برج نور سعادت آباد در 19 طبقه
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي برج 10 طبقه آپادانا در تهران.
طراحي و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي 100 واحد مسكوني واقع در شهرك انديشه متعلق به وزارت ارشاد.
طراحي و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان صاحبقرانيه.
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي و برقي برج هرمي فرمانيه در 20 طبقه.
طراحي و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي مجتمع 48 واحدي دولت حافظ واقع در ديباجي.
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي و برقي مجتمع مسكوني 284 و 216 واحدي فرهنگيان بوشهر.
طراحي ، محاسبات و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان کياي دروس در 10 طبقه
طراحي ، مشاوره و نظارت عاليه و مقيم معماري، سازه،  تاسيسات مکانيکال و الکتريکال پروژه مسکوني ويـلاي ظفر (1500 متر زيربنا ) تهران.

خدمات انجام شده در زمینه صنعتی و کارخانجات

طراحي ، محاسبات نظارت تاسيسات مکانيکي و برقي كارخانه محك (همتک ).
طراحي ، محاسبات و نظارت سردخانه گوشت و مرغ كوثر واقع در آبيك قزوين.
طراحي و محاسبات سردخانه چند منظوره واقع امارات متحده عربي.
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان هاي اداري و نمايشگاهي کارخانجات کبرا واقع در بخارست (کشور روماني ).
- طراحي ، محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي سالن خط توليد اكسل پژو 206 .
- طراحي ، محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اداري و سالن هاي خط توليد تجهيزات شركت محورسازان ايران خودرو.
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي کارخانجات شرکت شتابکار.
طراحي و نظارت تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان شركت پيكره واقع در قزوين.
طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی کارخانجات شرکت بوذرجمهر واقع در جبل علی امارات متحده عربی.

خدمات انجام شده در زمینه فرهنگی ، آموزشی و ورزشی

محاسبات و طراحي فاز 1 و 2 کليه نقشه هاي معماري ، سازه ، برق و تاسيسات،  پروژه مسجد سيد الشهداء واقع در منطقه خاوران تهران.
طراحي کليه نقشه هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ، مشاوره ، تاسيسات مکانيکال و الکتريکال پروژه ساختمان  مهمانسرا ، مجموعه ورزشي و اداري شرکت آلوميناي جنوب در شهر لامرد.
طراحي ، محاسبه و نظارت معماري ، سازه  تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان يكتا واقع در زعفرانیه ( دفتر سفارت برزیل )
طراحي ، مشاوره معماري ، ساختماني و تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اداري انتشارات دانشگاه تهران.
طراحي ، مشاوره معماري ، ساختماني و تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان خوابگاه جمالزاده  دانشگاه تهران.
طراحي و مشاوره مجتمع ورزشي اداره تربيت بدني آموزش و پرورش شيراز.
طراحي مشاوره معماري ، سازه و تاسيسات مكانيكي و برقي مهمانسراي دانشگاه تهران  متعلق به پرديس کشاورزي کرج .
- طراحي مشاوره تاسيسات مكانيكي و برقي مهمانسراي شهيد تندگويان قشم
- طراحي سيستمهاي تاسيسات مكانيكي و برقي دانشگاه پيام نور مركز اوز شيراز.
- طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي تماشاخانه مجتمع فرهنگي خاوران.
طراحي تاسيسات مكانيكي زائر سراي حضرت زهراواقع در مشهد
طراحي سيستمهاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي مجتمع فرهنگي و ورزشي ايثارگران واقع در جنت آباد.
همكاري با مهندسين مشاور پژوهش در طراحي سيستمهاي تاسيسات مكانيكي و برقي ايستگاه های  سايتهاي ملارد ، ايران خودرو ، ورد آورد ، گرمدره ، اتمسفر و پارك جنگلي شركت مترو تهران و حومه.
طراحي سيستمهاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي فرهنگسراي گرگان
طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ثبت احوال خرم آباد
طراحي و محاسبات تاسيسات مكانيكي و برقي مركز آموزش مديران دولتي واقع در قزوين.
طراحي و محاسبه تاسيسات مكانيكي و برقي شركت تعاوني اتوبوسراني كازرون.
- طراحي تاسيسات مکانيکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد.
طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی آمفی تئاتر دانشگاه تهران.

خدمات انجام شده در زمینه بیمارستانی

طراحي ، محاسبات و نظارت سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بهينه سازي و طرح توسعه بيمارستان آتيه واقع در سعادت آباد تهران.
طراحي ، محاسبات و نظارت سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه پروژه بيمارستان 90 تختخوابي تنکابن ( شهسوار ).
- طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي دي كلينيك دكتر صبوري.
طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ( سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه هوا ، سیستم های آبرسانی و آتشنشانی ، سیستم فاضلاب و تصفیه آب و فاضلاب ) بیمارستان بقیه الله ( برج میانی و طرح های توسعه).
همکاری با بنیاد پانزده خرداد در طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ( سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه هوا ، سیستم های آبرسانی و آتشنشانی ، سیستم فاضلاب و تصفیه آب و فاضلاب ) بیمارستان جرقویه اصفهان.
کنترل تاسیسات مکانیکی مرکزی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر و ارائه گزارشات کارشناسی جهت افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف انرژی.

{tortags,566,1}

Scroll to Top

سيب آس ® یک علامت تجاری ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و ایجاد تشابه پیگرد قانونی دارد.